Bộ giải mã video nguyên tắc giám sát và kiểm tra hệ thống

- May 06, 2016 -

Video kiểm tra hệ thống đã được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực thương mại và công nghiệp. Camera - từ một màu đen và trắng đóng mạch truyền hình (CCTV) hệ thống rẻ hơn và độ phân giải thấp hơn kỹ thuật số video sản phẩm cho hệ thống trong các sản phẩm độ phân giải cao và nâng cao--được sử dụng cho tất cả mọi thứ từ kiểm tra sản phẩm, lưu lượng truy cập theo dõi nhận dạng khuôn mặt thời gian thực và các ứng dụng khác.

Video tự tổ chức một số lượng lớn dữ liệu, mà làm cho xử lý tín hiệu và dữ liệu lưu trữ công việc rất phức tạp. Discarding thông tin không mong muốn, giao chỉ những phần quan trọng của hình ảnh có thể đơn giản hóa hệ thống kiểm tra video, tiết kiệm bộ nhớ và tính toán chu kỳ.


Một cặp:Sự phát triển của thế hệ Codec cho các dịch vụ Video phát sóng Tiếp theo:Miễn phí