Xu hướng phát triển công nghệ Video mã hóa và hệ thống Video tổng quan

- May 06, 2016-

LAN đảo SD hệ thống video trong sự tiến hóa về phía hai, một là hệ thống video HD trên mạng LAN, một số khác là Internet và hệ thống video điện thoại di động Internet SD, điều này đòi hỏi một thế hệ mới của hệ thống video phải đưa vào tài khoản phân giải độ nét cao, hỗ trợ nhiều dòng và các thỏa thuận, qua một mạng cục bộ, Internet và điện thoại di động Internet phát sóng , ứng dụng ghi âm, theo yêu cầu.

Internet đã hoàn toàn thay đổi có người trong cuộc sống và giao tiếp, từ Web1.0 đến Web2.0 một lần nữa để công cụ tìm kiếm, người đầu tiên có thể thông qua Internet được văn bản và hình ảnh thông tin, mới năm, cũng có thể thông qua Internet được tệp video thông tin và và những người khác chia sẻ mình tải lên các đoạn video, như: Tudou, youku,, có thể trước, ở không xa trong tương lai, thông qua Internet được trực tuyến thông tin thời gian thực video hoặc phát hành chia sẻ thời gian thực video thông tin trực tuyến sẽ trở thành một thị trường tăng trưởng mới.


Một cặp:Bộ sưu tập tốt nhất, mã hóa thiết bị lựa chọn giải pháp IPTV Tiếp theo:Sự phát triển của thế hệ Codec cho các dịch vụ Video phát sóng