Các phát triển tiến bộ của các ngành công nghiệp IPTV

- May 06, 2016-

Từ sự phát triển của các yêu cầu kinh doanh và công nghệ, phát triển công nghệ IPTV có một số tính năng đặc biệt.

Điều khiển tích hợp nền tảng hoạt động được cải thiện. Trên tiền đề của nội dung có thể ống có thể là kiểm soát, tích hợp kiểm soát nền tảng dần dần có khả năng tách lớp; nhiều hơn nữa với sự tương tác của Twitter, các ứng dụng video chia sẻ nội dung tích hợp công nghệ.

Thứ hai, như tương tác người-máy EPG cổng thông tin hỗ trợ Flash và các công nghệ HTML5 Web, vẽ hình thành từng bước, linh hoạt và hỗ trợ một sự giàu có của các ứng dụng giá trị gia tăng.

Ba HD, 3D video đang dần dần tăng lên. IPTV sử dụng mới mã hóa và giải mã các công nghệ, bộ mã hóa, mạng lưới phân phối nội dung (CDN) để hỗ trợ hộp set-top 720P, 1080I và Dolby 5.1, 7.1 audio, video, một chất lượng cao nghe kinh nghiệm.

Bốn là thông minh CDN, đẩy hỗ trợ cho HD media streaming khả năng để hỗ trợ các doanh nghiệp hội nhập.

Five là một hệ thống giao diện đặc điểm kỹ thuật giữa các nền tảng hoàn thiện hơn. Tổng số tích hợp truyền hình nền tảng và nền tảng, phát thanh truyền các nền tảng và các giao diện giữa các hệ thống truyền dẫn rõ ràng hơn, EPG giao diện cùng với các giải pháp CDN, tốt hơn. Ngoài ra, điện toán đám mây công nghệ để xây dựng mạng lưới và nền tảng IPTV và kinh nghiệm người dùng và khả năng kinh doanh được cải thiện.


Một cặp:IPTV kinh doanh phát triển chế độ Tiếp theo:IPTV phát triển Watch