IPTV kinh doanh phát triển chế độ

- May 06, 2016 -

Theo ba mạng tổng hợp liên quan đến chính sách cung cấp, phát thanh truyền công nghiệp và ngành công nghiệp viễn thông trong hợp tác thực hiện kinh doanh IPTV của quá trình, trong hệ thống phát sóng bên trong dần dần hình thành đã "thống nhất hệ thống và sơ đồ cấp hai" của hệ thống kiểm soát phát sóng, trong ngành công nghiệp phát thanh truyền hình và ngành công nghiệp viễn thông giữa hình thành đã "phát thanh truyền dẫn, phổ biến và hợp tác" của chế độ hoạt động, hợp lý cả hai cấp phát thanh truyền các tổ chức và ngành công nghiệp phát thanh truyền hình và viễn thông của tổng thể lợi ích. Các cơ quan Trung ương của đài phát thanh và truyền hình, Đài phát thanh địa phương và nhà khai thác viễn thông dựa trên kinh doanh chính của họ và tài nguyên, khuyến mãi chung của IPTV kinh doanh phát triển và mở rộng. Như của đầu tháng 2 năm 2013, CNTV đã làm việc với Yunnan, Tứ Xuyên, Hunan, Thâm Quyến, Hà Bắc, Liêu Ninh, Sơn Đông, Bắc Kinh, Giang Tô và 9 khu vực nền tảng nhà khai thác, telcos IPTV kinh doanh đã được ký kết một thỏa thuận hợp tác ba bên để tiếp tục khám phá chế độ phát triển kinh doanh của IPTV phù hợp với điều kiện Trung Quốc.

Phù hợp với mô hình phát triển kinh doanh, những người tham gia tích cực đẩy mạnh kinh doanh liên quan đến sự phát triển. Trong khi đó, không chỉ với truyền thống truyền hình phát sóng, Dịch vụ IPTV, VOD, cũng tích hợp các ứng dụng Internet và truyền thông, emphasizing chính xác thông tin liên lạc tương tác, và có thể đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cho trang chủ giải trí và văn hóa. Những năm gần đây, người dùng IPTV dần tăng lên quy mô của nó. Vào cuối năm 2010, người dùng Trung Quốc IPTV khoảng 3 triệu; cuối năm 2011, ba thí điểm thương mại dùng thử người dùng khoảng 3,5 triệu hộ gia đình theo tháng tám 2012, quốc gia IPTV thuê bao đến 19 triệu đơn vị, theo thống kê từ streaming media, cuối năm 2012, quốc gia IPTV người đăng kí đạt 23 triệu hộ gia đình, so với sự gia tăng lớn hơn. 2013 1 tháng 5, tôi tăng 3.108 triệu IPTV người dùng doanh nghiệp, tăng trưởng dân số 46.4%, lên 24.851 triệu.


Một cặp:H.264 mã hóa thông qua các công nghệ mới Tiếp theo:Các phát triển tiến bộ của các ngành công nghiệp IPTV