Nhà máy sản xuất cung ứng Tesla 3G/Sdi to HDMI Converter

- Aug 30, 2016-


Chi tiết sản phẩm

Thông tin cơ bản
  • Loại:CATVamp; #65288; Cáp Televisionamp; #65289; Thiết bị

  • Chức năng:Chuyển đổi video

  • Điều kiện:Mới

Mô tả sản phẩm

Mô tả sản phẩm:

HD 3G/SDI To HDMI converter là một độ nét cao kỹ thuật số thành phần giao diện nối tiếp (HD-SDI và 3G-SDI) tín hiệu chuyển đổi thiết bị tiêu chuẩn HDMI tín hiệu. Thiết bị tích hợp SDI nhận và HDMI modulator, có thể dễ dàng được chuyển đổi sang tín hiệu HDMI, tín hiệu HD-SDI, trong khi SDI với tín hiệu âm thanh sau khi chuyển đổi được nhúng vào các tín hiệu HDMI, để đạt được truyền tải đồng bộ âm thanh và hình ảnh.amp; #61443;Liên hệ với bây giờ


Một cặp:USB to VGA Adapter USB 2.0 cho thêm nhiều màn hình hiển thị màn hình Tiếp theo:Opr-HD880 HD Video chụp thẻ, hỗ trợ HDMI, YPbPr, S-Video, AV Cvbs & âm thanh L/R HD Video chụp thẻ