Liên hệ với chúng tôi

Công ty TNHH công nghệ mỏ Thâm Quyến
Địa chỉ: cửa sổ 26 K-N, hiện đại trong phòng xây dựng, hua qiang North Rd.,

FutianDistrict Thâm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc

Liên hệ: đội ngũ bán hàng

Điện thoại: + 86-755-83271813

+ 86-755-83271810

Fax: + 86-755-83048160

E-mail:Sales@mine.com.cn

Thiết lập trang web:www.szmine.com